Łączenie z serwerem

Sonda

Moduł umożliwia przeprowadzanie krótkich ankiet lub sond w serwisie, gdzie każdy użytkownik może głosować zaznaczając jedną z dostępnych odpowiedzi. Po zagłosowaniu wyświetlane są wyniki glosowań z wyszczególnieniem ilości oddanych głosów.Administrator lub osoba upoważniona może tworzyć sondy wpisując pytanie, dodając do niej dowolną liczbę wariantów/odpowiedzi, a także ustalając ramy czasowe wyświetlania się sondy na stronie.

W panelu administracyjnym dostępne są statystyki z możliwością podglądu, ile osób głosowało na dany wariant/odpowiedź.

sonda

Przykładowe okno modułuModuł wyposażony jest we własne archiwum, w którym przechowywane są wyniki wcześniej prowadzonych sond. Istnieje możliwość wyzerowania zebranych głosów i rozpoczęcie sondy od nowa. Dodatkowo do każdej sondy istnieje możliwość podpięcia pliku graficznego.Podsumowanie funkcjonalności:

  • możliwość tworzenia wielu sond,
  • możliwości dodania dowolnej ilości wariantów/odpowiedzi do każdej sondy,
  • funkcja zmiany kolejności wyświetlania się odpowiedzi w wybranej sondzie,
  • funkcja wyzerowania głosów i rozpoczęcia od nowa,
  • wersje językowe,
  • możliwość podpięcia pliku graficznego za pomocą jednego kliknięcia,
  • możliwość ustalenia przedziałów czasowych, w których sonda jest aktywna,
  • możliwości zdefiniowania w którym bloku strony moduł ma się wyświetlać,
  • możliwość wyłączenia modułu.

Załączniki (0)

Brak załączników

Komentarze (0)

Brak komentarzy
Strona wykorzystuje pliki Cookie do celów statystycznych.