Łączenie z serwerem

Kursy walut

Moduł wyświetla średni kurs walut według notowań NBP, tabela A. Dane są co godzinę automatycznie synchronizowane z notowaniami Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo istnieje możliwośćzdefiniowania, które waluty mają być wyświetlanie na stronie.Podsumowanie funkcjonalności:

  • możliwość wyboru walut wyświetlanych na stronie,
  • możliwości zdefiniowania w którym bloku strony moduł ma się wyświetlać,
  • możliwość wyłączenia modułu.

Załączniki (0)

Brak załączników

Komentarze (0)

Brak komentarzy
Strona wykorzystuje pliki Cookie do celów statystycznych.