Łączenie z serwerem

Kalendarz zmian

RTV
RTV

Moduł kalendarz zmian wyświetla w formie miesięcznego widoku kalendarza wszystkie zmiany jakie zostały dokonane w serwisie www.

W momencie gdy administrator lub osoba upoważniona publikuje stronę lub artykuł w kalendarzu automatycznie zostaje zaznaczony dzień w którym dokonano publikacji.Podsumowanie funkcjonalności:

  • automatyczne rejestrowanie zmian,
  • możliwość przeglądana zmian z poprzednich miesięcy,
  • możliwości zdefiniowania w którym bloku strony moduł ma się wyświetlać,
  • możliwość wyłączenia modułu.

Załączniki (0)

Brak załączników

Komentarze (1)

Strona wykorzystuje pliki Cookie do celów statystycznych.