Łączenie z serwerem

Wymagania systemowe

Każdy serwer, na którym zostanie zainstalowany LTcms musi spełniać podstawowe wymagania techniczne. Dostęp do zasobów oraz zarządzanie odbywa się z poziomu przeglądarki WWW.

Serwer musi mieć zainstalowane PHP jako moduł Apache wraz z dostępem do bazy danych MariaDB lub MySQL.

Klient

Podano minimlne wersje przeglądarek WWW, które są wymagane do prawidłowego działania systemu. Starsze wersje mogą ograniczyć funckjonalność lub niektóre funkcjonalności nie będą dostępne.

 • Firefox (min. 40)
 • Safari (min. 9.3)
 • Opera (min. 15.0)
 • Chrome lub Chrominium (min. 49)

Server

Poniższy rozdział zawiera wymagania serwera, na którym został zainstalowany LTcms.

Miejsce dyskowe: przynajmniej 60MiB (w zależności od złożoności serwisu), limit pamięci PHP: 30MiB (superadmin 60MiB).

LTcms może być zainstalowany zarówno na serwerze dedykowanym, VPS (Virtual Private Server) lub na serwerze z hostingiem współdzielonym.

Oprogramowanie serwera

 • PHP

  • od LTcms 4.0 min. PHP 7.0 / PHP 7 kompatybilne
  • od LTcms 3.5NS min. PHP 5.6
 • Baza danych MariaDB lub MySQL

  • MariaDB min. 10.2.4
  • MySQL min. 5.1
 • System operacyjny

  • UNIX-Linux
 • Webserver

  • Apache Webserver min. 2.2
  • Dostęp do pliku .htaccess, serwer WWW nie powinien ignorować instrukcji w tym pliku zalecane jest włączenie modułu mod_rewrite w Apache-u.

Dostęp do zasobów

Wyłączony tryb safe_mode w PHP lub włączony z odpowiednią konfiguracją serwera (serwer WWW Apache musi być uruchomiony z prawami użytkownika kont FTP projektu).

Zalecane ustawienia PHP

 • max_execution_time = 30 - 45
 • max_input_time = 10 - 20
 • post_max_size = 8 - 60M (zależne od plików graficznych lub wideo)
 • memory_limit = 30 - 60M
 • post_max_filesize = 8 - 60M (identyczne z post_max_size)
 • max_input_vars = 2000

PHP-Extensions

 • ctype
 • date
 • dom
 • filter
 • gd
 • iconv
 • libxml
 • mbstring
 • json
 • tidy
 • openssl
 • mysqli
 • PCRE ab Version 7.0 (starsze wersje mogą sprawiać problemy)
 • Reflection
 • session
 • SimpleXML
 • DOMDocument
 • SPL
 • standard
 • tokenizer
 • xml
 • zlib
 • PDO wraz z pdo_mysql (od wersji 6.1.0.2: lub mysqli) für WE-Apps mit DB-Zugriff
 • exif dla odczytu meta-danych z obrazów (w przypdku braku rozszerzenia funkcjonalność nie będzie dostępna)

Załączniki (1)

Nazwa pliku
plik t
Rozmiar pliku
86.16 KiB
Suma kontrolna
5117b7803f22050793f3d4418fd2e9f52a05e70e

Komentarze (14)

Strona wykorzystuje pliki Cookie do celów statystycznych.